Astronomi

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. Här hittar du material med anknytning till astronomins historia.

Annons

Artiklar om Astronomi

L
Carsten Ryytty
2017-04-26
Galileo Galilei föddes 1564 i staden Pisa i Italien. Han är den moderna naturvetenskapens store grundläggare. Genom sitt arbete som fysiker, matematiker och astronom blev han en banbrytare för...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-26
Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras...

Länkar om Astronomi

Sortera efter:
          

Genomgång (5:56 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Copernicus (1473-1543).

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om fem viktiga astronomiska upptäckter. Du kan bland annat läsa om teleskopets historia.

Spara som favorit
          

Webbsida som tillhör Institutionen för astronomi vid Lunds universitet. Här kan du bland annat läsa om astronomins historia och om astronomernas verktyg och metoder.

Spara som favorit
          

Unga Faktas trevliga faktasida om stjärnor och planeter. Här kan du läsa om de första astronomerna, astronomi, astrologi, den moderna astronomin, stjärnbilder, himlakroppar m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om 1600-talsgeniet Galileo Galileis forskning som låg helt i konflikt med den katolska kyrkans världsbild. För 400 år sedan riktade Galileo Galilei första gången sin egentillverkade kikare mot himlavalvet. Hans slutsats skakade i grunden människans syn på sig själv och hennes plats i universum...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om den katolska kyrkans konflikter med Galileo Galilei och hans forskning under första halvan av 1600-talet. Länge fanns Galileos ”Dialog” med på katolska kyrkans lista över förbjudna böcker. Han satte där solen i centrum i stället för jorden, vilket retade teologerna...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om Tycho Brahe (1546-1601). Att han var den mest noggranne astronomiske observatören någonsin innan kikaren uppfanns råder det ingen tvekan om...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om naturvetenskapens framväxt under perioden 1500-1800. Mellan 1600 och 1850 inträffade ett antal omvälvande processer, revolutioner, som kom att förändra vår värld på flera avgörande sätt...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om Betlehemstärnan. Frågan om vad Betlehemstjärnan egentligen var för slags himlafenomen har många astronomer ägnat sig åt att försöka besvara. Huvudsakligen har tre teorier diskuterats...

Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Tycho Brahe (1546-1601). På senare tid har intresset för Tycho Brahes liv och vetenskapliga gärning blivit allt större. Delar av hans observatorium på Ven är på väg att återställas, samtidigt som många allt mer framhäver hans stora betydelse för astronomins utvecklning...

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där du kan läsa om Galileo Galilei och hans astronomiska observationer. Tack vare teleskopet kunde Galileo Galilei för 400 år sedan empiriskt bekräfta att jorden roterar runt solen. Tanken var långt ifrån ny, men Galilei var den som bortom allt tvivel bevisade hur världsalltets maskineri fungerade...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om tolkning av himlafenom i ett historiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om astrologi. Här kan du läsa om astrologins historia, tankegångar, astrologer och om några astrologiska skolor. Här hittar du också länkar till andra artiklar som kan associeras med astrologi.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om astrologins historia. Blinka lilla stjärna där, säg mig hur ljus min framtid är. Fortfarande tror många att solen, stjärnorna och planeterna styr människors liv och leverne. Trots att astrologin är fri från fakta och full av motsägelser är intresset fortfarande stort...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Tord Ajanki berättar om Isaac Newton (1643-1727). Newton är antagligen historiens mest betydelsefulle vetenskapsman. Med några få enkla teorier och matematiska formler revolutionerade han sin samtids förståelse av de krafter som styr universums rörelser…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om teleskopets – en uppfinning som förändrade synen på världen. När den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei år 1609 riktade sin – med dagens mått mätt – primitiva kikare mot himlen föll den rådande världsbilden samman…

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida hittar du fakta om den gamla geocentriska världsbilden och om den nya heliocentriska världsbilden.

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där det berättas om Copernicus och spridandet av den heliocentriska världsbilden. Vetenskapshistorikern Owen Gingerich ägnade 35 år av sitt liv åt astronomen Copernicus. Resultaten presenteras nu i ”Boken som ingen läste”, där det visar sig att ett nätverk av astronomer och fysiker visst studerade Copernicus bok ”Om de himmelska kretsloppen”…

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du skaffa dig kunskaper om astronomi i antikens Grekland.

Spara som favorit