Versaillesfreden

Versaillesfreden var ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen.

Fredsfördraget blev extremt hårt för Tyskland som tvingades betala ett enormt krigsskadestånd och förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden och avstå alla sina kolonier.

Här hittar du material som handlar om Versaillesfreden och dess ödesdigra följder.

ANNONS

Artiklar om Versaillesfreden

Carsten Ryytty
2014-12-08
I maj 1919 träffades krigets segrare på slottet Versailles utanför Paris för att presentera fredsfördragets villkor för Tyskland. USA:s president Woodrow Wilson hade lovat att det skulle bli en...
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
I mellankrigstidens Frankrike existerade starka politiska och kulturella krafter såväl på höger- som vänsterkanten. Och under andra världskriget delades landet i två delar. Större delen av...

Webbsidor om Versaillesfreden (19 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (8 votes)

Föreläsning (13:58 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som ger en sammanfattning av första världskriget. Här berättas kortfattat om första världskrigets orsaker, händelseförlopp och följder.

          
Popularitet (3 votes)

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om följderna av första världskriget.

          
Popularitet (2 votes)

Föreläsning (11:15 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en sammanfattning av orsaker och följder av första världskriget. Filmen passar för både nian och gymnasiet.

          
Popularitet (7 votes)

Här kan du se en pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (15:03 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar om mellankrigstidens första del som inkluderar en ökad demokratisering, framväxande diktaturer, NF, Weimarrepubliken, Versaillesfredens konsekvenser, depressionen, Hitlers väg till makten, o.s.v.

          
Popularitet (10 votes)

Läxhjälpsfilm (11:16) för högstadiet där SO-läraren Laila Westergren berättar om mellankrigstidens huvuddrag. Här berörs kortfattat följderna av Versaillesfreden, det politiska läget i Europa (demokrati vs diktatur), ekonomiska läget i Europa och USA, det glada 20-talet, fascismen, nazismen och Hitlers väg till makten.

          
Popularitet (4 votes)

Webbföreläsning (11:06 min) där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar om Versaillesfreden och dess konsekvenser

          
Popularitet (2 votes)

Pedagogisk genomgång (6:54) där SO-Sara redogör kortfattat om första världskrigets följder som till stor del präglade mellankrigstiden.

          
Popularitet (10 votes)

Presentation (23:51 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om första världskriget. Här berörs bl.a. varför första världskriget är viktigt, historiska förklaringsmodeller, orsaker till kriget, skotten i Sarajevo, krigets händelseförlopp samt krigets följder.

          
Popularitet (6 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (45:18 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om första världskrigets förlopp och konsekvenser. Här berörs de stridande parterna, industrialismen och vapenteknologin, det totala kriget, faktorer som avgjorde kriget, Versaillesfreden, läget i Mellanöstern, Nationernas Förbund (NF), rädslan för kommunismen, krigets följder, m.m.

          
Bundesarchiv
Popularitet (3 votes)

På Stig Lundbergs hemsida berättas om världskrigens tid. Här kan du lära dig mer om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under tiden 1914-1945. Epoken börjar med första världskrigets utbrott 1914-1918, följs av den s.k. mellankrigstiden och avslutas med andra världskriget 1939-1945.

          
Popularitet (1 vote)

Avsnitt på Forum för levande historias webbplats där du kan läsa om Nazitysklands uppkomst. Här berättas om Versaillesfreden, Nationernas Förbund (NF), Weimarrepubliken, det tyska nazistpartiet (NSDAP), SA, ölkällarkuppen, Hitlers bok "Mein Kampf", SS, etc.

          
Popularitet (3 votes)

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som behandlar första världskriget ur olika perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

          
Popularitet (3 votes)

Omfattande artikel i Wikipedia om första världskriget. Här kan du läsa om bakgrunden och upptakten till kriget, händelseförloppet, de olika fronterna och följder av kriget.

          
Gsl
Popularitet (1 vote)

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om första världskriget (1914-1918). Här kan du läsa om orsakerna till kriget samt om krigets händelseförlopp och konsekvenser.

Första världskriget | Versaillesfreden
          
Bundesarchiv
Popularitet (3 votes)

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om andra världskriget. Här berättas om orsakerna bakom kriget, händelseförloppet och krigets följder.

          
Bundesarchiv
Popularitet (1 vote)

På Adjunktens webbsida kan du läsa en kort sammanfattning i punkter över viktiga händelser under mellankrigstiden.

          
Popularitet (3 votes)

Länksida i Wikipedia där du hittar massor med artiklar som behandlar första världskriget ur olika perspektiv.

          
Kok Leng Yeo
Popularitet (1 vote)

På Komvux Gotlands hemsida hittar du en faktasida om första världskriget där det berättas om Schlieffenplanen, västfronten, östfronten m.m.

Första världskriget | Versaillesfreden
          
Popularitet (2 votes)

På Adjunktens hemsida kan du läsa en sammanfattning i punkter över Versaillefreden. Här finns också några kartor som visar hur Europas kartbild förändrades efter kriget.

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.