Versaillesfreden

Versaillesfreden var ett fredsfördrag efter första världskriget 1919 som Frankrike, Storbritannien och USA slöt med det besegrade Tyskland och de andra länderna som ingått i trippelalliansen. Fredsfördraget blev extremt hårt för Tyskland som tvingades betala ett enormt krigsskadestånd och förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden och avstå alla sina kolonier. Här hittar du material som handlar om Versaillesfreden och dess ödesdigra följder.

Annons

Artiklar om Versaillesfreden

Carsten Ryytty
2014-12-08
I maj 1919 träffades krigets segrare på slottet Versailles utanför Paris för att presentera fredsfördragets villkor för Tyskland. USA:s president Woodrow Wilson hade lovat att det skulle bli en...
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-31
I mellankrigstidens Frankrike existerade starka politiska och kulturella krafter såväl på höger- som vänsterkanten. Och under andra världskriget delades landet i två delar. Större delen av...

Länkar om Versaillesfreden

Sortera efter:
          

Webbföreläsning (8:26 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar om Tyskland under mellankrigstiden och vägen till andra världskriget.

Spara som favorit
          

Föreläsning (13:58 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som ger en sammanfattning av första världskriget. Här berättas kortfattat om första världskrigets orsaker, händelseförlopp och följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om följderna av första världskriget.

Spara som favorit
          

Föreläsning (11:15 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en sammanfattning av orsaker och följder av första världskriget. Filmen passar för både nian och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Här kan du se en pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (15:03 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar om mellankrigstidens första del som inkluderar en ökad demokratisering, framväxande diktaturer, NF, Weimarrepubliken, Versaillesfredens konsekvenser, depressionen, Hitlers väg till makten, o.s.v.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (11:16) för högstadiet där SO-läraren Laila Westergren berättar om mellankrigstidens huvuddrag. Här berörs kortfattat följderna av Versaillesfreden, det politiska läget i Europa (demokrati vs diktatur), ekonomiska läget i Europa och USA, det glada 20-talet, fascismen, nazismen och Hitlers väg till makten.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (11:06 min) där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar om Versaillesfreden och dess konsekvenser

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (6:54) där SO-Sara redogör kortfattat om första världskrigets följder som till stor del präglade mellankrigstiden.

Spara som favorit
          

Presentation (23:51 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om första världskriget. Här berörs bl.a. varför första världskriget är viktigt, historiska förklaringsmodeller, orsaker till kriget, skotten i Sarajevo, krigets händelseförlopp samt krigets följder.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (45:18 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om första världskrigets förlopp och konsekvenser. Här berörs de stridande parterna, industrialismen och vapenteknologin, det totala kriget, faktorer som avgjorde kriget, Versaillesfreden, läget i Mellanöstern, Nationernas Förbund (NF), rädslan för kommunismen, krigets följder, m.m.

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs hemsida berättas om världskrigens tid. Här kan du lära dig mer om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under tiden 1914-1945. Epoken börjar med första världskrigets utbrott 1914-1918, följs av den s.k. mellankrigstiden och avslutas med andra världskriget 1939-1945.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Forum för levande historias webbplats där du kan läsa om Nazitysklands uppkomst. Här berättas om Versaillesfreden, Nationernas Förbund (NF), Weimarrepubliken, det tyska nazistpartiet (NSDAP), SA, ölkällarkuppen, Hitlers bok "Mein Kampf", SS, etc.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som behandlar första världskriget ur olika perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia om första världskriget. Här kan du läsa om bakgrunden och upptakten till kriget, händelseförloppet, de olika fronterna och följder av kriget.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om första världskriget (1914-1918). Här kan du läsa om orsakerna till kriget samt om krigets händelseförlopp och konsekvenser.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om andra världskriget. Här berättas om orsakerna bakom kriget, händelseförloppet och krigets följder.

Spara som favorit
          

På Adjunktens webbsida kan du läsa en kort sammanfattning i punkter över viktiga händelser under mellankrigstiden.

Spara som favorit
          

Länksida i Wikipedia där du hittar massor med artiklar som behandlar första världskriget ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida hittar du en faktasida om första världskriget där det berättas om Schlieffenplanen, västfronten, östfronten m.m.

Spara som favorit
          

På Adjunktens hemsida kan du läsa en sammanfattning i punkter över Versaillefreden. Här finns också några kartor som visar hur Europas kartbild förändrades efter kriget.

Spara som favorit

Annons

No Flash