Spanska sjukan

Spanska sjukan var en allvarlig världsomfattande influensaliknande pandemi som 1918-1920 drabbade omkring 500 miljoner människor runt om i världen, varav ca 20 miljoner dog. Sjukdomen orsakades av ett influensavirus av typ A som överfördes genom direktkontakt eller genom luften vid hostning. 1917 hade sjukdomen spridits till USA. Amerikanska soldater tog sedan med sig sjukan till Europa under första världskriget.

Namnet ”spanska sjukan” kommer av att spanska journalister var de första som rapporterade offentligt om sjukdomen. I övriga länder hade man censurerat nyheten om att pandemin fanns i det egna landet.

Här nedan hittar du material som handlar om spanska sjukan.

Annons

Artiklar om Spanska sjukan

M
Carsten Ryytty
2014-12-13
Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de...

Länkar om Spanska sjukan

Sortera efter:
          

Genomgång (14:56 min) där SO-läraren "Mik Ran" fortsätter berätta om första världskriget. Här fokuseras på krigets slut, Versaillesfreden och några av krigets följder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om spanska sjukan.

Spara som favorit
          

Privat hemsida som är utformad efter en C-uppsats om spanska sjukan. Här kan du läsa om spanska sjukan som den uppträdde i världen, Sverige och i synnerhet Gävle . Det var en världsomfattande influensa. Men det var inte någon vanlig förkylning utan en ovanligt elakartad sjukdom med många dödsfall...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Tord Ajanki berättar om spanska sjukans uppkomst och spridning. Vintern 1918 dånade Stockholms kyrkklockor dygnet runt när offren begravdes. Farsoten präglade livet. Biografer och teatrar hölls stängda, befolkningen uppmanades att undvika folksamlingar. Skolstarten uppsköts flera månader i väntan på att epidemin skulle bedarra. Skolorna tjänstgjorde istället som provisoriska epidemisjukhus...

Spara som favorit
          

Program i P1 (29 min) där du kan lära dig mer om epidemier som härjat i Sverige förr. Koleran drabbade Sverige från 1834 till 1873 vid inte mindre än nio tillfällen. Värst blev tillståndet i städerna där trångboddheten och de hygieniska förhållandena gjorde att smittan spreds med svindlande hastighet. Dödligheten var otroligt hög och ungefär 50% av dem som smittades dog.

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där du kan läsa om spanska sjukan. Det diktades om liemannen 1918, året då 27000 svenskar dog i seklets värsta pandemi. I Jämtlands län stängdes skolor och teatrar när den rasade som värst. Minnet av spanska sjukan gör att man inte kan ta lätt på nya influensavirus...

Spara som favorit
          

Krönika i Aftonbladet där Herman Lindqvist berättar om när spanska sjukan drabbade Sverige. Spanska sjukan slog till under första världskriget. Den första vågen nådde Sverige 1918. Den gången ansågs smittan komma från Spanien, varför den kallades spanska sjukan...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Dick Harrison om en av de värsta farsoterna som drabbat mänskligheten - spanska sjukan. 1918–1920 dog mellan trettio och hundra miljoner människor i spanska sjukan världen över…

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om sjukdomar och sjukvård förr. Här berättas bland annat om några historiens värsta farsoter: pesten, smittkoppor, kolera, tuberkulos och spanska sjukan.

Spara som favorit
          

Smittskyddsinstitutets (SMI) webbsida där du hittar information om sjukdomar och pandemier.

Spara som favorit
          

Projektet "Dokumentation pandemi" är ett pilotprojekt, finansierat av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för att med hjälp av dokumentärfilm över tid dokumentera Sveriges pandemiberedskap. Här hittar du massor av reportage och information om pandemier.

Spara som favorit