Hitlers väg till makten, del 1: Politisk bakgrund

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
26:34
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (26:34 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om Hitlers väg till makten. Fokus ligger på Tysklands framväxt som stormakt på 1800-talet, Tyskland under första världskriget, Versaillesfreden, statskuppsförsöket 1923, nazismens ideolgi samt tysk politik under1920-talet.