Gudsbegrepp

Här hittar du material som behandlar olika sätt att uppfatta det gudomliga. Du kan bland annat läsa om monoteism (en gud), polyteism (flera gudar), deism (en onåbar gud) och ateism (ingen gudstro).

Kategorier:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Podcast om Gudsbegrepp

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

Länkar om Gudsbegrepp

Sortera efter:
          

Fröken på Solbacken berättar om (13:22 min) kristendomens syn på Gud. Fokus förklaras bl.a. treenigheten.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:56 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson ger en översiktlig genomgång av gudsbild i judendom, kristendom, islam och buddhism.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:35 min) där SO-läraren My Ekander berättar om synen på Gud inom de tre monoteistiska världsreligionerna: judendomen, kristendomen och islam.

Spara som favorit
          
Bild:

Genomgång (12:14 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om hinduismens gudssyn, puja och heliga symboler.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:33 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om Adam och Eva, människosyn och gudssyn inom islam.

Spara som favorit
          

Religionsfröknarnas avsnitt om kristendomen. Här berättas kortfattat om kristendomens historia, trosuppfattning, heliga texter, riter m.m. Webbsidan drivs av två religionskunskapslärare. Vid de här länkarna hittar du även studieuppgifter samt ett quiz om kristendomen.

Spara som favorit
          

Ateism är det motsatta av teism, och innebär att man inte tror på någon gud. Teism betyder gudstro, och förstavelsen a betyder utan. A-teism betyder alltså utan gudstro. Webbsidan har ett religionskritiskt perspektiv. Här diskuteras gudsbegreppet, ondskans problem, teismen, mirakler och uppenbarelser samt en del annat.

Spara som favorit
          

Ateism.se är en informationssida om ateismen. Här kan du också läsa om Teodicéproblemet, Gud och logik m.m. Du får också veta hur du ska göra om du vill gå ur Svenska kyrkan.

Spara som favorit
          

På Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands hemsida hittar du ett lexikon med olika begrepp som kan relateras till kristendomen och kyrkan. I den här ingången finns artiklar med anknytning till den kristna läran. Här berättas om Augustinus, bikt, bön, dogmer, domedagen, exkommunikation, fasta, frälsning, förlåtelse, Guds rike, helgon, katekesen, martyrer, sakrament, treenighetsläran och mycket annat.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bahá'í. Här berättas om dess organisation, tro, religiösa regler, lärosatser, ritualer, historia, personer m.m.

Spara som favorit
          

Svenska Bahá'i-samfundets hemsida där du kan läsa om deras tro och verksamhet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Hare Krishna Center i Stockholms (ISKCON) webbsida där du kan läsa om deras tro och verksamhet.

Spara som favorit
          

På Härnöstudiers webbsida kan du läsa om buddhismens grunder och olika riktningar. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Spara som favorit
          

Kerstin Jönhagens webbsida om buddhism. Här kan du lära dig mer om buddhismens grunder utifrån theravadatraditionens synsätt.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Wikipedias portal om hinduism. Här hittar du länkar till artiklar som behandlar hinduism ur olika perspektiv. Du kan läsa om viktiga gudar, hinduiska skrifter, viktiga begrepp, riktningar inom hinduismen, tempel, kastsystem m.m.

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du kortfattad information om hinduismen. Här kan du läsa om centrala begrepp, heliga skrifter, kastsystemet, etik och högtider. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Islam.se är sajt för dig som är intresserad av att hitta fakta om islam. På webbsidan finns massor av artiklar kategoriserade efter olika ämnen. Här hittar du också fakta om de andra världsreligionerna. Webbplatsen drivs i privat och oberoende regi av muslimer från Sverige.

Spara som favorit
          

Islamguiden är en omfattande webbsida om islam. Här kan du läsa om allt från Koranen och Mohammed till olika matregler inom islam. Islamguiden är en ideell och politisk obunden förening som har som målsättning att förmedla en nyanserad och sann bild av islam via Internet.

Spara som favorit
          

På Härnöstudiers webbsida kan du läsa om islam. Här berättas om Muhammed och profeterna, Koranen, lära och religiöst liv, islamsk rätt och mycket mer. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Spara som favorit
          

På Härnöstudiers webbsida hittar du massor av fakta om kristendomen. Här berättas om Jesus teologi, det kristna gudsbegreppet, den historiske Jesus, bergspredikan, den tidiga kristendomen, liturgi, sakramenten, den kristna missionen, den ortodoxa kyrkan, västkyrkan under medeltiden, reformationen, Martin Luther, Jean Calvin och mycket annat. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Spara som favorit

Sidor