Hinduismen - gudar och riter

Av: Lärar Jennie |
Tid:
12:14
|
YouTube
          
2.18182
Average: 2.2 (22 votes)

Genomgång (12:14 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om hinduismens gudssyn, puja och heliga symboler.