L

Religion och vetenskap

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

SO-rummet podcast icon
Bild:

Går det att förena vetenskap och religion?

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad är typiskt för en religion?
  2. Vad är typiskt för vetenskap?
  3. Vad gjorde Gallileo Gallilei?
  4. Vad är kreationism?
  5. Vad är intelligent deisgn?

Ta reda på:

  1. Finns det några grupper i Sverige som förespråkar kreationism eller intelligent design?

Diskutera

  1. Finns det något behov av religion i Sverige numera? Varför/varför inte?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?