Synen på gud - hinduismen och buddhismen

Av: Petra Stark |
Tid:
6:16
|
|
YouTube
          
2.77778
Average: 2.8 (9 votes)

Genomgång (6:16 min) av SO-läraren Petra Stark som berättar om hur man en ser på gud inom hinduismen och buddhismen. För år 7-9.