Absolutism

Absolutism är en benämning för det kungliga envälde som präglade många av Europas länder under 1500-1700-talen.

Här hittar du material som kan relateras till absolutismen.

Annons

Artiklar om Absolutism

M
John Chrispinsson
2015-09-26
Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner...
L
Carsten Ryytty
2014-02-19
Utanför Paris finns slottet Versailles. När Ludvig XIV (även kallad ”Solkungen”) byggde slottet på 1600-talet fanns det över tusen rum i det enorma slottskomplexet, men bara en toalett...

Länkar om Absolutism

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen SvD där Herman Lindqvist berättar om Ludvig XIV. Han satt på den franska tronen från 1643 till 1715, under en tid då Frankrike var den ledande makten i Europa – både politiskt och kulturellt. Men under Ludvig XIV:s sista år drabbades hans land av flera motgångar, och själv blev den enväldige kungen allt sjukare...

Spara som favorit
          

Föreläsning (7:56 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om olika sätt att styra ett land. I föreläsningen visas hur kungamakten har varierat från 1500-talet fram till idag. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Föreläsning (10:19 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den tidigmoderna tiden. Fokus ligger på absolutismen. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs hemsida kan du läsa om upplysningen. Här kan du snabbt lära dig mer om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under upplysningens tidevarv. Upplysningstiden är ett samlingsnamn för 1700-talets Europa då nya politiska, sociala och ekonomiska idéer började växa fram…

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om när Sverige fick en stark centralmakt. Här berättas om den politiska utvecklingen i Sverige under perioden 1500-1700. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Thomas Roth berättar om den preussiske härskaren Fredrik II (1712-1786) och hans effektiva armé. Den preussiska drillen gav Fredrik den store snabba och lättrörliga trupper...

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa om några av de karaktärsdrag som utmärkte det kungliga enväldet (absolutismen) under 1600- och 1700-talen. Bakom webbsidan står IT-centrum, som är en del av gymnasieskolan i Göteborg.

Spara som favorit
          

På den här innehållsrika webbsidan hittar du massor av fakta om Ostindiska kompaniet, Göteborg, Sverige och Europa under 1700-talet. Det mesta av materialet hittar du under fliken "Svar på vanliga frågor". Webbsidan är ett läromedelsprojekt med anknytning till IT-centrum, som är en del av gymnasieskolan i Göteborg.

Spara som favorit
          

Artikel (4 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Gustav III och hans händelserika regeringstid. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där du kan läsa om Gustav III:s betydelse för Sveriges utveckling under slutet av 1700-talet. Gustav III har ofta avfärdats som en fåfäng fjant. Mycket tyder dock på att han i själva verket var en skicklig politisk förförare och manipulatör, som under en vansklig period bidrog väsentligt till att ena och stärka Sverige som nation...

Spara som favorit
          

På Drängahusets webbsida om design- och stilhistoria finns massor av faktasidor om olika historiska epoker där du kan läsa om dess tidstypiska kulturella, vetenskapliga och politiska företeelser.

Spara som favorit
          

Artikel i SvD som handlar om Preussens mest kände furste – Fredrik II alias Fredrik den store. Han var en av de första av Europas furstar att ta till sig och förverkliga upplysningstidens idéer. Men han var också den som för sin ärelystnads skull satte Preussens existens på spel…

Spara som favorit
          

På Historiesajten kan du bland annat läsa om Frankrikes kung Ludvig XIV (1643-1715), även kallad ”Solkungen” eftersom han ville att allt skulle kretsa kring honom likt solen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om den svenska stormaktstiden ur olika perspektiv. Den svenska stormaktsställningen var relativt kort och alltid skör. Sveriges underliggande resursbas i fråga om befolkning och näringsliv var begränsad och genom att erövra områden från flera omgivande länder skaffade sig Sverige många fiender...

Spara som favorit
          

På Karolinska förbundets webbsida kan du fördjupa dig i den s.k. karolinska tiden i svensk historia, d.v.s. senare delen av svensk stormaktstid från att Karl X blev kung 1654 till Karl XII:s död 1718. Här berättas om epoken i sig och om epokens kungar och drottningar. På webbsidan finns också en tidslinje som gestaltar den karolinska tiden.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa om Frankrike under 1500-talet till början av 1700-talet. Här berättas om statens centralisering, hugenottkriget, kardinal Richelieu, Ludvig XIV och om det spanska tronföljdskriget.

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs hemsida hittar du fakta om absolutismen och de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under enväldets tid. Epoken omfattar 1600-talet, men absolutismen levde kvar länge i vissa länder. Med absolutism menas att kungarna hade absolut makt i sina riken.

Spara som favorit