Tidigmodern tid 1500-1700 : nationalstater och enväldiga furstar

Av: Anders Larsson |
Tid:
10:19
|
YouTube
          
3.75
Average: 3.8 (4 votes)

Föreläsning (10:19 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om den tidigmoderna tiden. Fokus ligger på absolutismen. Filmen riktar sig till gymnasiet.