Censur och yttrandefrihet

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade.

Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs. en lag de styrande inte kan ändra så lätt). Med yttrandefrihet menas att alla i samhället får tycka och tänka som man vill utan att bli straffad, och att massmedierna övervakar och granskar alla de som styr i samhället (politiker, företag m.m. som har mycket makt). För att det ska kunna råda yttrandefrihet måste det även råda tryckfrihet, alltså¨att man även i skrift får uttrycka sig fritt.

Här hittar du material om ämnen som kan relateras till censur och yttrandefrihet förr och idag.

Annons

Artiklar om Censur och yttrandefrihet

M
John Chrispinsson
2015-09-26
Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner...

Länkar om Censur och yttrandefrihet

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (6:49 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om yttrandefrihet. Yttrandefrihet är en av de mänskliga rättigheterna, men vad innebär det egentligen? 

Spara som favorit
          

Genomgång (9:13 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs Sverige". Här förklaras kortfattat: EU, kommunen, landsting, proposition, motion, förvaltning, offentlighetsprincipen, informationssamhälle, public service, infotainment, propaganda, opinionsbildning, granskning och censur.

Spara som favorit
          

Del 13 av 16 "Från dröm till terror – en film (7:11 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (2:41 min) där du kan lära dig lite om hur yttrandefrihet fungerar i Sverige jämfört med andra länder och medias roll när det gäller pressetik. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Omfattande avsnitt på Stockholmskällans hemsida där du kan läsa om Sveriges demokratisering under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Här berättas om allmän och lika rösträtt, tryck- och yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet, religionsfrihet, jämställdhet, rätten till egen sexualitet och reproduktion, rättsäkerhet, polisens roll och mycket mer...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om när Sverige fick tryckfrihet. 1809 släpptes tryckfriheten fri och i mars följande år stadgades en ny liberal tryckfrihetsförordning. Anonyma, okunniga, obildade kommentarer kunde nu flöda i offentligheten. Röster som inte borde höras. Åsikter som borde stoppas. Debatten gick het – för 200 år sedan...

Spara som favorit
          

Sveriges Radios nyhetsbevakning om FRA-lagen och dess följder. Här hittar du kortfattade artiklar och inslag ur olika radioprogram som kan relateras till ämnet. 

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om den katolska kyrkans konflikter med Galileo Galilei och hans forskning under första halvan av 1600-talet. Länge fanns Galileos ”Dialog” med på katolska kyrkans lista över förbjudna böcker. Han satte där solen i centrum i stället för jorden, vilket retade teologerna...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om 1700-talets debatt om censur och tryckfrihet i samband med den franska revolutionen. Franska revolutionen och bildandet av USA lade grunden för yttrandefrihetens framväxt...

Spara som favorit
          

Artikel på Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning där du hittar fakta och diskussionsunderlag som berör yttrandefrihet i Sverige. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Tekniska museets hemsida hittar du ett avsnitt som handlar om kommunikationsteknikens utveckling genom historien. 

Spara som favorit
          

Tekniska museets temasidor om papper och tryck. Här kan du läsa om bokens historia, boktryckarkonsten och skrivmaskinens historia. Fram till 1400-talet hade böcker mest framställts genom att skrivas av för hand, exemplar för exemplar...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om vardagsliv och värderingar samt utvecklingen i Nordkorea efter Koreakriget fram tills idag.

Spara som favorit
          

På Amnesty Internationals hemsida hittar du massor av fakta (även filmklipp) som handlar om tortyr och rättssäkerhet. Tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling förekommer i två tredjedelar av alla länder, trots internationella förbud. På senare år har våldet ökat markant. Ofta drabbas samvetsfångar utan tillgång till juridiska ombud som sedan döms i orättvisa rättegångar...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om tryckfrihet och censur i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Fram till år 1483, då den första daterade svenska boken kom av trycket, var förlagsverksamhet kyrkans intresseområde. I stort sett allt som skrevs var godkänt och beställt av den kyrkliga makten och det dröjde innan den världsliga makten upptäckte tryckerikonstens sprängkraft…

Spara som favorit
          

På Tidningsutgivarnas webbsida kan du läsa dig mer om tidningar. I Sverige har dagstidningen en lång tradition och den har i internationell jämförelse en ovanligt stark ställning i människors medievardag. Svenskarna ligger på fjärde plats i världen när det gäller att läsa och konsumera dagstidningar. Här kan du läsa om dagspressen, pressetik, pressfrihet, tryck- och yttrandefrihet och en del annat.

Spara som favorit
          

Riksdagens informationssida om Sverige grundlagar. Här kan du läsa om regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du hittar fakta om postväsendet i Sverige under 1600-talet. Här berättas om postens allt viktigare roll i ett Sverige som var på väg att bli en stormakt. Du kan också läsa om våra första tidningar. Posten var 1600-talets medierevolution...

Spara som favorit