Wienkongressen

Wienkongressen var en internationell konferens som hölls i Wien i början av 1800-talet. Ett av målen var att återställa ordningen och maktbalansen i Europa efter franska revolutionen och Napoleonkrigen. Under kongressen delades Europa upp bland stormakterna i olika intressesfärer. Den nya ordningen såg också till att hejda de nya liberala strömningarna i Europa vilket skulle leda till oroligheter senare under 1800-talet.

Här nedan presenteras material som handlar om Wienkongressen.

Annons

Artiklar om Wienkongressen

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-27
Metternich kallades "Europas mest hatade man". Han var den österrikiske kejsaren Frans Josefs förste minister och en av Europas mäktigaste män. Metternich ville till varje pris...

Länkar om Wienkongressen

Sortera efter:
          

Genomgång (15:28 min) där IKT-pedagogen Hans Wågbrant berättar om det långa 1800-talets huvuddrag och bakgrunden till första världskriget. Här berättas om Wienkongressen, nationalism, Tysklands enande, Italiens enande, Habsburgska väldet (Österrike-Ungern),  kolonialism och imperialism, brittiska imperiet, trippelententen och trippelalliansen, idustriell och teknisk utveckling o.s.v. 

Spara som favorit
          

Genomgång (7:04 min) om arvet efter franska revolutionen. Här berättas bl.a. om Wienkongressen och franska revolutionens följder som bl.a. utmynnade i demokratins framväxt under 1800-talet. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (3:07 min) av SO-läraren Christopher Sköld som berättar kortfattat om Napoleonkrigen och dess följder.

Spara som favorit
          

Föreläsning (10:19 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar kortfattat om vad som utmärker nationalism och om dess framväxt och historia. Filmen fokuserar på nationalism under 1800-talet och början av 1900-talet.

Spara som favorit
          

Presentation (9:29 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den franska revolutionens efterdyningar och den följande Napoleontiden.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (25:47 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om den franska revolutionens följder. Här berörs revolutionskrigen, Robespierres skräckvälde, Napoleon Bonaparte, Frankrikes erövring av Europa, Wienkongressen 1814-1815, följder på kort sikt, följder på längre sikt, politiska ideologier, nationalismens uppkomst, arvet efter franska revolutionen

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om de omfattande Napoleonkrigen och dess inverkan på Europa. Under Napoleonkrigen ritades Europas karta om i en takt som saknar historisk motsvarighet. I ”Omvälvningarnas tid” tar Martin Hårdstedt ett helhetsgrepp om kontinentens konflikter och visar på sambanden.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om Napoleon och hans erövringskrig i början av 1800-talet.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om när diplomatin började bli ett redskap för inter­nationell säkerhetspolitik. Här berättas om westfaliska freden och diplomatins framväxt under 1600-talet, samt om diplomatins fortsatta utveckling i samband med Napoleonkrigen och Wienkongressen i början av 1800-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om Wienkongressen som var en konferens mellan ambassadörer från Europas stormakter. Syftet med Wienkongressen var att bringa ordning mellan Europas stater efter Napoleonkrigen och att skapa maktbalans. Ingen stat skulle få ett dominerande inflytande...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om nationstanken ur ett historiskt perspektiv. Nationstanken var ett brott mot tidigare tänkesätt och mot en förhärskande praxis i hela Europa. Den bröt mot den dynastiska principen som sa att fursten ägde landet – inte landet fursten. Den bröt mot adelns och kungarnas monopol på att representera nationen…

Spara som favorit
          

På Stig Lundbergs hemsida kan du läsa om de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållandena under tiden mellan 1815-1914, en epok som ibland kallas nationalismens och imperialismens tid.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida hittar du en faktasida om utvecklingen i Europa under 1800-talet. Här berättas om Wienkongressen, nationalismen, klassamhället m.m. Du kan också läsa om utvecklingen i en rad enskilda länder vid den här tiden.

Spara som favorit