Skandinavism

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena de skandinaviska folken kulturellt, ekonomiskt och politiskt. Skandinavismen byggde på tanken att de nordiska länderna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamt språk och därför utgör en naturlig nationell enhet.

Här hittar du material som kan relateras till skandinavismen.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Skandinavism

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-26
1809 var ett avgörande år i Sveriges historia. Ute i Europa rasade napoleonkrigen. Kriget och revolutionerna hade omformat Europas karta ordentligt. Revolutionens ideal och Napoleons krig och...

Länkar om Skandinavism

Sortera efter:
          

Genomgång (10:36 min) av SO-läraren Johan Wahlberg som berättar om 1800-talets nationalism. Här berörs bl.a. Tysklands enande, Italiens enande, Osmanska rikets sönderfall och skandinavismen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (32:10 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en sammanfattning av Sveriges politiska historia under 1800-talet och början av 1900-talet. Här berättas bl.a. om Skandinavismen, svensk nationalism, indusrialliseringen, utvecklingen mot demokrati, första världskrigets effekter, demokratins genombrott och olika former av demokrati.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om huvuddragen i den svenska utrikespolitiken mellan 1809-1866. Här berättas också om skandinavismen som var en nationalistisk rörelse som först uppstod i Danmark omkring 1840.  Skandinavisterna ville tona ner den traditionella fiendskapen mellan Danmark och Sverige och istället framhålla den nodiska kulturella gemenskapen.

Spara som favorit
          

Artikel i SvD där du kan läsa om skandinavismens födelse och slut. Under 1800-talet hölls många festtal till det skandinaviska samarbetet, som tog konkret form inom allt från utbildning och biodling till konst och idrott. Att relationerna blev frostigare efter unionsupplösningen berodde framför allt på att svenskarna drog sig undan...

Spara som favorit
          

På Jan Millds hemsida kan du läsa om skandinavismen. En allmän bakgrund till skandinavismen var de nationella strömningar som förekom i Europa. Dessa tog sig uttryck i såväl Italiens som Tysklands enande…

Spara som favorit
          

På webbplatsen Öresundstid berättas om Öresundsregionens gemensamma historia och kulturarv. Här kan du läsa om Öresundsregionens historia i en mängd illustrerade korta faktatexter. Tidsepokerna som behandlas är: stenåldern, bronsåldern, järnåldern, vikingatiden, medeltiden, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet.

Spara som favorit

Relaterade taggar