Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sveriges kung mellan 1796-1809. Hans tid vid makten kännetecknades bl.a. av hans avsky mot Napoleon och hans orealistiska syn på Sveriges militära styrka vilket ledde till att förtroendet för honom som regent successivt minskade. Missnöjet växte sig ännu starkare under det finska kriget 1808-1809 som slutade med att Sverige fick avträda Finland till Ryssland. Gustav IV Adolf avsattes genom en statskupp i maj 1809.

Här hittar du material som kan relateras till Gustav IV Adolf och hans liv.

Annons

Länkar om Gustav IV Adolf

Sortera efter:
          

I det här avsnittet (44:07 min) beskrivs upplysningens tid som sträcker sig över perioden 1718–1809, vilket motsvarar frihetstiden och gustavianska tiden. Programledare är Dick Harrison och Martin Timell. Sveriges historia är en svensk dokumentärserie i 12 delar som visades under våren 2010 och hösten 2011 (6 delar per omgång) på TV4 och är producerad av bolaget Svea Television. Målet med serien är att ge en ny bild av Sveriges historia baserad på aktuell forskning.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Gustav IV Adolf och hans livsöde. Gustav IV Adolf är en av de mest bortglömda regenterna i svensk historia men inte desto mindre intressant. Det förödande och misslyckade kriget mot Ryssland 1808–09 medförde att Sverige förlorade Finland, och i förlängningen bidrog det också till kungens fall och slutet på den gustavianska eran...

Spara som favorit
          

Föreningen Interaktiv historia har på sin hemsida lagt upp ett egenutvecklat rollspel (pdf-format, 168 sid) som ger dig möjligheten att leva dig in i händelserna och konsekvenserna av val begångna under kriget 1809 mellan Sverige och Ryssland. Detta är ett väldigt omfattande spel med mycket bakomliggande material och beskrivningar av den historiska miljön som också går att använda till mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Gustav IV Adolfs barndom. Han badades i isvatten, risades av sin far och förvägrades kontakt med sin mor. Alla hans framsteg och tillkortakommanden antecknades i en speciell bok. Den blivande Gustav IV Adolfs uppväxt vittnar om upplysningtidens nymornade intresse för barnuppfostran...

Spara som favorit
          

I Wikipedia finns artiklar om alla de personer som har varit regenter (kungar, regerande drottningar eller riksföreståndare/rikshövitsmän) i kungariket Sverige sedan slutet av 900-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om det finska krigets dramatiska slutskede. Den 13 mars 1809 arresterades Gustav IV Adolf på Stockholms slott. Bakom statskuppen stod missnöjda officerare som tröttnat på hanteringen av det katastrofala kriget mot Ryssland. Samtidigt planerade den ryske kejsaren nya anfall mot Sverige...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om statskuppen 1809. Den 13 mars 1809, avsattes Gustav IV Adolf i en oblodig kupp på Stockholms slott. Alla visste att den västra armén var på marsch mot huvudstaden för att tvinga fram ett slut på Finska kriget. Alla utom kungen själv...

Spara som favorit
          

Krönika i Aftonbladet där Herman Lindqvist berättar om hur Gustav IV Adolf gjorde sig själv omöjlig som kung i ett krisdrabbat Sverige. För nästan exakt två hundra år sedan var Sverige i gungning. Kriget med Ryssland gick mot sin slutgiltiga katastrof, större delen av det svenska Finland hade ockuperats...

Spara som favorit
          

Krönika i Aftonbladet där Herman Lindqvist berättar om hur kronprinsens fest som började med en katastrof. Den 30:e december 1778 var stockholmarna inbjudna till dignande bord för att fira kronprinsens födelse. Det fanns plats för cirka 2 000 personer i det provisoriska festhuset - men mer än dubbelt så många trängde på för att komma in ...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser Gustav IV Adolf och hans liv. Hur man än väljer att se på Gustav Adolfs liv sönderfaller det i två delar, ett före och ett efter revolutionen 1809...

Spara som favorit
          

Faktasida på Tacitus.nu där det berättas om Gustav III och om hans son Gustav IV Adolf. Webbsidan är producerad av Örjan Martinsson och fokuserar på Sveriges och Europas politiska historia.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om när Sverige förlorade Finland i kriget mot Ryssland 1808-1809. Finska kriget 1808–09 ledde till svensk historias i särklass hårdaste fredsuppgörelse – förlusten av den östra rikshalvan och en fjärdedel av befolkningen. Många menade att Sveriges existens som nation var hotad…

Spara som favorit
          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du kan läsa om statskuppen 1809 som till stor del berodde på Gustav IV Adolfs misslyckade krigsföring mot Ryssland. Gustav IV Adolfs vägran att fredsförhandla med ryssarna och hans planer på ett nytt fälttåg i Finland innebar att motståndet mot honom växte allt mer...

Spara som favorit
          

Kronologisk översikt över den gustavianska tiden där du också kan läsa om Gustav III och Gustav IV som regerade under epoken. Tacitus.nu är en webbplats om Sveriges och Europas politiska historia.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlans hemsida kan du läsa om den gustavianska tiden. Genom Förenings och säkerhetsakten 1789 stärker Gustav III sin makt samtidigt som enväldet störtas i Frankrike. Skottet på maskeradbalen 16 mars 1792 ändar hans styre. Här berättas också om Gustav IV och det misslyckade kriget mot Ryssland 1808-09, som slutar i Sveriges tyngsta fred någonsin och förlusten av Finland…

Spara som favorit
          

En svensk-tysk webbsida om den svenska tiden i Tyskland. Här kan du också läsa om många kändisar ur svensk historia från Gustav II Adolf i början av 1600-talet till Gustav IV Adolf i början av 1800-talet. Webbsidan är inspirerande, men riktar sig främst till de som redan är insatta i den svenska inblandningen i Tyskland under den aktuella tiden.

Spara som favorit
          

Tacitus.nu är en webbsida om Sveriges och Europas politiska historia. Här kan du bland annat läsa om nordiska kungligheter under medeltiden. Webbplatsen är producerad av Örjan Martinsson.

Spara som favorit
          

Historiska personer i Sverige och Norden är en slags historisk uppslagsbok med kungliga släktrelationer av ca 3000 personer ur Sveriges och Nordens historia från vikingatid till nutid. Här finns dock även en del andra kungliga kändisar från världshistorien att läsa om varför även några av dem har inkluderats i taggarna här nedan. Webbsidan har dessutom ett porträttgalleri, släktträd och en regentslängd.

Spara som favorit