L

Kina under mongoler och Ming-dynasti

Bild:

Mongolerna (under Djingis khan) rider in i Peking (Beijing) 1215. De flesta av invånarna mördades och delar av staden brann i en månad. Mongolerna fick därmed fäste i norra Kina.

Mongolerna

I början av 1200-talet lyckades en obetydlig stamhövding göra sig till herre över hela Mongoliet. Han hette Djingis khan – ett namn som skulle sätta skräck i människor över hela Asien och Europa.

Omöjliga att stoppa trängde de mongoliska ryttarhärarna fram åt öster och väster, ända in i Östeuropa. 1276 hade Kublai khan, Djingis khans sonson, intagit hela Kina. Han härskade då över världshistoriens största imperium (se karta nedan). Det sträckte sig från Polen i väster till Korea i öster – och visade sig omöjligt att hålla samman. Kublai khan valde därför att styra över Kina, som han ansåg vara den värdefullaste delen av väldet. Han flyttade sin huvudstad till Beijing.

De mongoliska erövringarna genomfördes med fruktansvärd grymhet mot de besegrade. I städer som inte omedelbart kapitulerade dödades oftast flertalet invånare. Miljoner människor slaktades där mongolerna drog fram.

Bild:

Mongoliska imperiet år 1279.

När erövringen var genomförd gjorde Kublai khan dock mycket för att Kina skulle blomstra igen. Bland annat byggdes Kejsarkanalen färdig. Den har ända in i våra dagar varit den viktigaste transportleden i Kina. Även landsvägarna förbättrades kraftigt. Längs dem lades poststationer med tio mils mellanrum. De var samtidigt lyxiga gästgiverier som erbjöd mat och övernattning.

Mingdynastin

Zhu Yunzhang var en fattig bondpojke. När hans föräldrar dog av svält räddade han sig genom att gå i kloster. Efter en tid utbröt en revolution i trakten och klostret stormades. Han gick då med på rebellernas sida och avancerade snabbt till ledare för upproret. År 1368 kunde Zhy Yunzhang marschera in i Beijing och göra sig till kejsare. Detta innebar slutet på mongolkejsarnas tid och början på Mingdynastin (härskarsläkten Ming). Denna period är i Europa mest känd för det mycket vackra porslin som då tillverkades.

Uppgifter och frågor

 1. Vem var a) Djingis Khan b) Kublai Khan?
   
 2. När levde dessa två? Vad uträttade de?
   
 3. Varför var mongolerna så fruktade?
   
 4. Världens största imperium? Vilka områden ingick?
   
 5. Hur kom Mingdynastin till makten? Vilket århundrade? Nämn något som denna period är känd för.

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning

Publicerad: 29 oktober 2016