Forntida högkulturer: Induskulturen och Kina

Av: Mikael Bruér |
Tid:
11:19
|
|
YouTube
          
4
Average: 4 (4 votes)

Genomgång (11:19 min) av SO-läraren Mikael Bruér som bl.a. berättar om Induskulturen och forntidens högkultur i Kina.