Merkantilism och protektionism

Av: Janne Mitterer |
Tid:
20:24
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

En genomgång (20:24 min) av merkantilismens historiska bakgrund och hur den såg ut då med styrkor, svagheter och konsekvenser med dagens protektionism. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.