Ekonomiska teorier, del 2

Av: Mattias Denkert |
Tid:
13:16
|
YouTube
          
3.88889
Average: 3.9 (9 votes)

Föreläsning (13:16 min) där läraren Mattias Denkert fortsätter berätta om ekonomiska teorier. Här behandlas Laissez faire, keynesianism och monetarism.