Abrahamitiska religionerna, del 1

Av: Lärar Jennie |
Tid:
3:59
|
YouTube
          
3.666665
Average: 3.7 (30 votes)

Genomgång (3:59 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om vad som kännetecknar de abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam). Här görs också en jämförelse mellan de tre religionerna där du får veta hur de ser på Gud, skapelsen, Adam och Eva samt heliga texter.