Förändring och kontinuitet i historia

Av: Joakim Wendell |
Tid:
12:17
|
YouTube
          
4.333335
Average: 4.3 (3 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (12:17 min) där historieläraren Joakim Wendell resonerar kring förändringar och kontinuitet i historien och hur vi tolkar dem.