Mellankrigstiden - flippad sammanfattning

Av: Valstakanalen |
Tid:
15:01
|
|
          
3.4
Average: 3.4 (5 votes)

Prezigenomgång (15:01 min) där mellankrigstiden kortfattat beskrivs. Depressionen, inflation, börskrasch, diktaturer, dolkstöt och Hitlers väg till makten. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson.