Förintelsen - en översikt

Av: So och Ikt-kanalen |
Tid:
12:37
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

Genomgång (12:37 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om Förintelsen. Här omnämns orsaker, konsekvenser och olika skeenden under Förintelsen. Olika typer av begrepp som t.ex. ghetto, förintelseläger, nürnbergsprocessen och koncentrationsläger behandlas.