Jordbruksrevolutionen

Av: Joakim Wendell |
Tid:
28:33
|
YouTube
          
4.076925
Average: 4.1 (13 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (28:33 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om jordbruksrevolutionen då människan blev bofast och började odla jorden och ha boskap.