Indelning i historiska epoker

Av: Joakim Wendell |
Tid:
19:28
|
YouTube
          
2.5
Average: 2.5 (4 votes)

I den här genomgången (19:28 min) berättar historieläraren Joakim Wendell om den västerländska epokindelningen och andra epokindelningar.