Historiska källor

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
11:28
|
YouTube
          
3.25
Average: 3.3 (8 votes)

Pedagogisk genomgång (11:28) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om vad historiska källor är för något. Som en introduktion till källkritik i Historia 1a1.