Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske diktator 1922-1943. Mussolini drömde om att skapa ett nytt italienskt-romerskt imperium och göra Medelhavet till "Mare nostrum" (vårt hav). Han slöt en pakt med Hitler som kallades "axeln Rom-Berlin" (därav namnet axelmakterna) varefter Italien stred på Tysklands sida under andra världskriget fram till västmakternas invasion av den italienska halvön under sommaren 1943.

Här hittar du material som kan relateras till Benito Mussolini och hans liv.

ANNONS

Artiklar om Benito Mussolini

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-30
När Garibaldi och Cavour enade Italien 1870 var det fråga om en nationalism som vilade på frihetsprinciper. Men när vi kommer till tiden efter första världskriget uppträder Mussolini,...

Webbsidor om Benito Mussolini (11 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (2 votes)

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa om olika diktatorers gemensama drag. Varje diktatur är en barnkammare, en iscensättning av en berövad infantilitet. Kristoffer Leandoer har läst en ny bok om kända diktatorers barndom och upptäcker att de har två saker gemensamt: alla känner sig som undantag, och ingen av dem hyser naturlig respekt för andra människor...

          
Popularitet (3 votes)

Webbföreläsning (14:03 min) för högstadiet där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar kortfattat om mellankrigstidens huvuddrag i länderna Italien, Tyskland ch USA. Fokus ligger på fascismen, nazismen, börskraschen och den ekonomiska depressionen.

          
Bundesarchiv
Popularitet (2 votes)

Avsnitt på Sören Odensåkers hemsida där du kan läsa om fascisms ideologi. Här berättas om fascismens grundidéer, Italiensk fascism och nationalsocialismen (nazismen). Du kan också läsa om några av personerna bakom fascismens idéer, varav Adold Hitler och Benito Mussolini är de mest kända.

          
Popularitet (2 votes)

På Expo:s hemsida kan du läsa kortfattat om vilka idéer som fascismen består av. Fascismen är en högerextrem, totalitär ideologi. Stor tonvikt läggs vid staten och kollektivet, och på lag och ordning som ett medel för att stärka dessa...

          
Popularitet (1 vote)

Artikel i nättidningen Alba där Göran Hägg berättar om den ökända italienska diktatorn Benito Mussolinis uppgång och fall. Han älskade makten för maktens skull. Men han hade också författardrömmar, var språkkunnig och kulturellt bildad. Och från början var han socialist... Alba är en tidning för kultur, vetenskap och samhälle.

          
Elmondo21st
Popularitet (1 vote)

Artikel i tidningen SvD där Kristian Göransson skriver om Italiens koloniala äventyr i Libyen i början av 1900-talet. Vid det osmanska rikets sönderfall tog Italien som andra länder för sig i Nordafrika. Fascisterna gick hårt fram och ville förvandla Libyen till ”Italiens fjärde kust”. De sista italienarna utvisades av Gaddaffi 1969...

          
AGST
Popularitet (1 vote)

Artikel i tidningen DN där du kan läsa om de fascistiska rörelserna i början av 1900-talet och dagens extremhöger. Frågan är om dessa nutida ­rörelser är fascistiska? Trots att de själva förnekar det? Här berättas om fascismens utveckling under 1900-talet.

          
Tasja
Popularitet (1 vote)

Artikel i SvD där författaren diskuterar likheterna mellan olika diktatorers propagandaknep och vår egen moderna reklam. Säljande design, symboler och iscensättning är lika väsentliga, vare sig det handlar om att sälja politiska doktriner eller läsk. Genom att undersöka hur diktatorer har marknadsfört sina idéer visar Steven Heller att skillnaden mot modern produktbranding är minimal…

          
Bundesarchiv
Popularitet (1 vote)

Femte delen i tidningen Populär Historias artikelserie om andra världskriget, år för år 1939-1945. I den här artikeln behandlas bland annat kriget på Atlanten och händelseutvecklingen på östfronten.

          
US Army
Popularitet (2 votes)

Wikipedias portal om andra världskriget. Här hittar du massor av temasidor och artiklar som behandlar andra världskriget ur olika perspektiv.

          
Popularitet (1 vote)

Faktasida på Komvux Gotlands hemsida där du kan du läsa om mellankrigstiden. Här berättas om periodens konjunktursvängningar och rösträttens och därmed demokratins införande i några länder samtidigt som det blev en ny blomstringstid för diktatur i några andra länder. Du kan också läsa specifikt om utvecklingen i några av de västliga demokratierna samt i diktaturerna Tyskland, Italien och Kina.

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.