Vägen till andra världskriget

Av: Joakim Wendell |
Tid:
35:57
|
YouTube
          
4.42857
Average: 4.4 (7 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (35:57 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om vägen till andra världskriget. Här berörs världsordningen efter 1919, fascismen, den stora depressionen, Tysklands expansion, västmakternas roll (bl.a. eftergiftspolitiken), Sovjetunionens roll, m.m.