Vägen till andra världskriget

Av: Joakim Wendell |
Tid:
35:57
|
YouTube
          
4.2
Average: 4.2 (5 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (35:57 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om vägen till andra världskriget. Här berörs världsordningen efter 1919, fascismen, den stora depressionen, Tysklands expansion, västmakternas roll (bl.a. eftergiftspolitiken), Sovjetunionens roll, m.m.

Annons

No Flash