Vad kännetecknar ekonomiska och politiska revolutioner?

Av: Anna Hälinen |
Tid:
5:19
|
YouTube
          
4.142855
Average: 4.1 (7 votes)

Webbföreläsning (5:19 min) av Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, som berättar lite om vad en revolution är och vad som kännetecknar politiska och ekonomiska revolutioner.