Islams uppkomst och grunder

Av: Laila Westergren |
Tid:
9:11
|
YouTube
          
3.846155
Average: 3.8 (13 votes)

Läxhjälpsfilm (9:11) för högstadiet där SO-läraren Laila Westergren berättar om islams uppkomst och religionens huvuddrag. Här berörs Muhammeds liv, de fem pelarna, Koranen, Sharia, islams spridning, etc.