1800-talets industrialisering: Arbetarnas rättigheter och fackföreningarnas framväxt

Av: So och Ikt-kanalen |
Tid:
14:59
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (14:59 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om fabriksarbetarnas förhållanden under början av 1800-talet, hur fackföreningarna växte fram samt mycket kortfattat om socialism, konservatism och liberalism.