Nya Sverige

Nya Sverige var en svensk handelskoloni som låg i ett område längs med Dalawarefloden i Nordamerika 1638-1655. Nya Sverige anskaffades på uppdrag av Sveriges dåvarande rikskansler Axel Oxenstierna som genom en handelskoloni i Amerika hoppades få in mer pengar till staten. Projektet misslyckades eftersom den svenska staten hade för knappa resurser för att underhålla och utveckla en koloni på andra sidan Atlanten.

Här hittar du material som kan relateras till kolonin Nya Sverige och dess korta historia under Sveriges stormaktstid.

Annons

Artiklar om Nya Sverige

L
Hans Thorbjörnsson
2014-03-13
Vid mitten av 1600-talet väcktes i Sverige planer om att skaffa kolonier på liknande sätt som Spanien, Portugal, Holland och England gjort. En svensk expedition bestående av två mindre fartyg...

Länkar om Nya Sverige

Sortera efter:
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svenskt slaveri och den svenska kolonin Nya Sverige. I slutet av november år 1637 seglade de svenska pinasserna Kalmare Nyckel och Fågel Grip från Göteborg västerut med destination Nordamerika. Färden gick via Engelska kanalen, Kanarieöarna, Västindien och slutligen Delaware. Planen var att anlägga en svensk koloni vid Delawareflodens mynning mellan de engelska och holländska besittningarna som fanns där...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om kolonin Nya Sverige. I mars 1638 seglade två skepp under svensk flagg uppför Delawarefloden i Amerika med syftet att anlägga en koloni. Den lukrativa handeln med pälsverk och tobak lockade Sverige att följa andra europeiska länders exempel, också beträffande slaveriet...

Spara som favorit
          

På Aftonbladets hemsida kan du läsa en kort artikel där Herman Lindqvist berättar om den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika. De köpte jord av indianerna i det område där staden Philadelphia ligger i dag. Den nyblivna stormakten Sverige ville vara med i den kapplöpning om kolonier i Afrika, Amerika och Asien som Europas sjö­fararnationer hade inlett...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen DN där Mats Areskoug berättar kortfattat om den svenska 1600-talskolonin "Nya Sverige". ”Ett litet steg för en människa, men ett jättekliv för Sverige.” Kanske var det orden som uttalades när den svenska expeditionen i slutet av mars 1638 nådde fast mark i Nordamerika. Fartygen ”Kalmar Nyckel” och ”Fågel Grip” hade varit på väg fyra månader från Göteborg...

Spara som favorit
          

Privat webbsida där du hittar du massor av fakta om Nya Sverige som var en svensk koloni i Nordamerika under några decennier på 1600-talet.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där Ingemar Carlsson berättar om de svenska bosättarna i "Nya Sverige" och deras intryck av de amerikanska infödingarna. De svenska kolonisatörerna i Nordamerika på 1600-talet skrev flera handelsavtal med de indianer de träffade på. Några av dessa dokument finns bevarade än i dag...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika som existerade under åren 1638-1655. Den svenska kolonin var belägen på ömse sidor om floden och viken Delaware samt omfattade delar av de nuvarande USA-delstaterna Delaware, New Jersey och Pennsylvania…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om Sveriges koloniala projekt på 1600-talet och under slutet av 1700-talet. När Sverige under 1600-talet engagerade sig i koloniala satsningar var det med förhoppningen att kunna tjäna pengar på den växande handeln med främmande kontinenter. Men de koloniala försöken i Nordamerika och Afrika blev kortvariga företeelser som föll platt till marken…

Spara som favorit
          

På Ellisisland.se berättas om kolonin Nya Sverige (1638-1655). År 1626 hade Gustaf II Adolf utfärdat privilegier (rättigheter) för ett i Sverige upprättat Söderkompani (Nya Sverigekompaniet), som ensamt i Sverige skulle äga rätt till handel och kolonisation i de övriga världsdelarna. Men p.g.a. de ekonomiska och politiska förhållandena hindrades de storartade planerna…

Spara som favorit
          

Historiesajtens faktasida om kolonin Nya Sverige 1638-1655. Nya Sverige (New Sweden) var namnet på den koloni som grundades i Nordamerika 1638…

Spara som favorit