Tidningens historia

Den moderna tidningen i pappersform började ges ut regelbundet redan under 1600-talet i Europa. Men det var först under 1800-talet, i samband med industrialismen och den stora folkökningen i städerna samt den ökade läskunnigheten bland folket, som dagstidningen blev vanlig i samhället.

Här nedan presenteras material som handlar om tidningens historia.

Annons

Lärarmaterial om Tidningens historia

av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.

Länkar om Tidningens historia

Sortera efter:
          

Webbföreläsning (5:55 min) där läraren Kenny Kvarnström berättar kortfattat om tidningens historia, olika typer av tidningar, deras uppbyggnad och funktion.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:58 min) där du kan lära dig mer om olika sorters medier och deras roll i samhället.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om när Sverige fick tryckfrihet. 1809 släpptes tryckfriheten fri och i mars följande år stadgades en ny liberal tryckfrihetsförordning. Anonyma, okunniga, obildade kommentarer kunde nu flöda i offentligheten. Röster som inte borde höras. Åsikter som borde stoppas. Debatten gick het – för 200 år sedan...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om statsmaktens och andra organisationers användning av propaganda i Sverige från 1400-talet och framåt. I sin nuvarande betydelse kan ordet ”propaganda” definieras som systematiska försök att påverka människors åsikter, värderingar och handlingar i en bestämd riktning – företeelsen är alltså närmast en form av reklam. Därav följer att propagandans historia är intimt relaterad till kommunikationsmedlens utveckling...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om tidningens äldsta historia. I slutet på år 1605 började Johann Carolus i Strasbourg ge ut en "Ordinarie Zeitung", världens första trycksak som kan kallas tidning i modern bemärkelse. Och förutom layouten är det egentligen ganska lite som sedan dess ändrats i själva tidningsproduktionen.
 

Spara som favorit
          

På Tekniska museets hemsida hittar du ett faktahäfte i pdf-format (41 sid) som handlar om kommunikationsteknikens utveckling genom historien. Här berättas om hur teknik, samhälle och kultur tillsammans har samverkat genom historien. Det är en berättelse om de tekniska uppfinningar och framsteg som har lett fram till dagens moderna nätverkssamhälle...

Spara som favorit
          

Hur länge har det funnits tidningar? I den här korta artikeln i tidningen Allt om Vetenskap finner du svaret.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan ta del av en presshistorisk studie över den svenska dagspressens utveckling sedan början av 1800-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Patrik Lundell resonerar kring den moderna pressens genombrott under första hälften av 1800-talet. Den moderna pressens genombrott i början av 1800-talet innebar inte att det blev lättare för medborgarna att göra sina röster hörda. Tvärtom minskade åsiktskonkurrensen i spalterna...

Spara som favorit
          

Finländsk webbsida där du kan läsa om tidningens historia, typsnittens historia, fotograferingens historia, radions historia och televisionens historia.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om politisk propaganda i Sverige ur ett historiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du hittar fakta om postväsendet i Sverige under 1600-talet. Här berättas om postens allt viktigare roll i ett Sverige som var på väg att bli en stormakt. Du kan också läsa om våra första tidningar. Posten var 1600-talets medierevolution...

Spara som favorit