Tidningens historia

Den moderna tidningen i pappersform började ges ut regelbundet redan under 1600-talet i Europa. Men det var först under 1800-talet, i samband med industrialismen och den stora folkökningen i städerna samt den ökade läskunnigheten bland folket, som dagstidningen blev vanlig i samhället.

Här nedan presenteras material som handlar om tidningens historia.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Tidningens historia

av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.

Länkar om Tidningens historia

Sortera efter:
          

Webbföreläsning (5:55 min) där läraren Kenny Kvarnström berättar kortfattat om tidningens historia, olika typer av tidningar, deras uppbyggnad och funktion.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:58 min) där du kan lära dig mer om olika sorters medier och deras roll i samhället.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om när Sverige fick tryckfrihet. 1809 släpptes tryckfriheten fri och i mars följande år stadgades en ny liberal tryckfrihetsförordning. Anonyma, okunniga, obildade kommentarer kunde nu flöda i offentligheten. Röster som inte borde höras. Åsikter som borde stoppas. Debatten gick het – för 200 år sedan...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om statsmaktens och andra organisationers användning av propaganda i Sverige från 1400-talet och framåt. I sin nuvarande betydelse kan ordet ”propaganda” definieras som systematiska försök att påverka människors åsikter, värderingar och handlingar i en bestämd riktning – företeelsen är alltså närmast en form av reklam. Därav följer att propagandans historia är intimt relaterad till kommunikationsmedlens utveckling...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om tidningens äldsta historia. I slutet på år 1605 började Johann Carolus i Strasbourg ge ut en "Ordinarie Zeitung", världens första trycksak som kan kallas tidning i modern bemärkelse. Och förutom layouten är det egentligen ganska lite som sedan dess ändrats i själva tidningsproduktionen.
 

Spara som favorit
          

På Tekniska museets hemsida hittar du ett avsnitt som handlar om kommunikationsteknikens utveckling genom historien. 

Spara som favorit
          

Hur länge har det funnits tidningar? I den här korta artikeln i tidningen Allt om Vetenskap finner du svaret.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan ta del av en presshistorisk studie över den svenska dagspressens utveckling sedan början av 1800-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Patrik Lundell resonerar kring den moderna pressens genombrott under första hälften av 1800-talet. Den moderna pressens genombrott i början av 1800-talet innebar inte att det blev lättare för medborgarna att göra sina röster hörda. Tvärtom minskade åsiktskonkurrensen i spalterna...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om politisk propaganda i Sverige ur ett historiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du hittar fakta om postväsendet i Sverige under 1600-talet. Här berättas om postens allt viktigare roll i ett Sverige som var på väg att bli en stormakt. Du kan också läsa om våra första tidningar. Posten var 1600-talets medierevolution...

Spara som favorit