Nordamerikas historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Nordamerikas historia. Nordamerikas skrivna historia börjar med skriftkulturerna i Mexiko. I övriga Nordamerika började historisk tid då de europeiska upptäckarna anlände från år 1492 och framåt…

3.5
Average: 3.5 (2 votes)