Antisemitism

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om antisemitism genom historien och idag. Antisemitism är diskriminering av judar, fientlighet mot judar och fördomar gentemot judar...

3
Average: 3 (1 vote)