Enkel genomgång om stormaktstiden, del 3

Av: Eva Kleveholt |
Tid:
6:11
|
|
YouTube
          
3
Average: 3 (3 votes)

Lättfattad genomgång (6:11 min) där mellanstadieläraren Eva Kleveholt berättar kortfattat om stormaktstiden med fokus på Karl XI och Karl XII och deras tid vid makten.