Topplistor

Mest visade de senaste 7 dagarna

Sortera efter:

De 10 populäraste filmerna fr.o.m 2019-01-11 - 2019-01-17

1.
6:47
Antal visningar: 990 st
Publicerad: 2015-02-14
En kort presentation (6:47 min) om levnadsregler och ritualer, med exempel inom judendomen, kristendomen och islam. Filmen är gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan.
2.
14:03
Antal visningar: 546 st
Publicerad: 2016-04-27
Genomgång (14:03 min) där SO-läraren Morgan Andersson gör en enkel jämförelse mellan hinduismen och buddhismen.
3.
8:28
Antal visningar: 540 st
Publicerad: 2013-09-23
Läxhjälpsfilm (8:28 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om den amerikanska revolutionen.
4.
9:35
Antal visningar: 518 st
Publicerad: 2015-11-19
Genomgång (9:35 min) där SO-läraren My Ekander berättar om synen på Gud inom de tre monoteistiska världsreligionerna: judendomen, kristendomen och islam.
5.
6:21
Antal visningar: 474 st
Publicerad: 2016-06-03
Genomgång (6:21 min) där SO-läraren Mikael Larsson lägger fram fem orsaker till den amerikanska revolutionen.
6.
8:26
Antal visningar: 420 st
Publicerad: 2015-02-13
Övergripande redogörelse (8:26 min) kring olika orsaker till andra världskriget, tex. nazistiska ideologin, Versaillesfreden, depressionen och dolkstötslegenden. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson.
7.
9:57
Antal visningar: 413 st
Publicerad: 2016-03-14
Pedagogisk genomgång (9:57 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kort om människosynen inom buddhismen och hinduismen.
8.
3:19
Antal visningar: 400 st
Publicerad: 2013-11-03
Föreläsning (3:19 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om fyra ekonomiska system: planhushållning, marknadsekonomi, blandekonomi och kretsloppsekonomi. Filmen riktar sig till gymnasiet.
9.
3:59
Antal visningar: 362 st
Publicerad: 2013-12-21
Genomgång (3:59 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om vad som kännetecknar de abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam). Här görs också en jämförelse mellan de tre religionerna där du får veta hur de ser på Gud, skapelsen, Adam och Eva samt heliga texter.
10.
15:00
Antal visningar: 362 st
Publicerad: 2012-06-03
En jämförelse (15:00 min) av judendom, kristendom och islam - gällande gudsuppfattning, människosyn, vägen till frälsning etc.