Topplistor

Mest visade de senaste 7 dagarna

Sortera efter:

De 10 populäraste taggarna fr.o.m 2019-01-11 - 2019-01-17

1.
Historia
Antal visningar: 2649 st

Första världskriget 1914-1918 var det dittills största och blodigaste krig som någonsin inträffat. Det är bara andra världskriget som har överträffat första världskriget i antalet döda.

För att förstå orsakerna till första världskriget måste vi gå tillbaka till 1800-talet.

Under 1800-talet skedde en mängd händelser och skeenden som på olika sätt ledde fram till det stora kriget (...

2.
Historia
Antal visningar: 1757 st

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933-1945. Han kom till makten genom att spela på det allmänna missnöjet och nöden som rådde i Weimarrepubliken under mellankrigstiden i samband med den ekonomiska depressionen. Hitlers aggressiva utrikes- och inrikespolitik ledde till andra världskriget och Förintelsen då...

3.
Historia
Antal visningar: 1683 st

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt sex miljoner judar och ca sju miljoner andra människor. Förintelsen ägde rum i skuggan av andra världskriget och doldes av kriget. Över hälften av Förintelsens offer gasades ihjäl. Övriga sköts till döds av s.k. Einzatsgruppen eller dog av svält, köld, utmattning, sjukdomar och våldsaktioner i...

4.
Religion
Antal visningar: 1630 st

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod dock efter att Jesus hade dött. Jesus var själv jude, men ville förändra delar av judendomen och framförallt sättet som människorna i Palestina där han levde bemötte varandra.

Vid den tiden - för omkring två tusen år sedan - vandrade Jesus omkring och predikade om Gudsriket. Ett av hans...

5.
Historia
Antal visningar: 1608 st

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det franska samhällssystemet omdanades i sina grundvalar samtidigt som de revolutionära idéerna spreds långt utanför landets gränser. Ute i Europa kom dessa revolutionsidéer bland annat att förändra folkets syn på adelns, kyrkans och kungamaktens rätt att styra över alla andra.

Den franska...

6.
Samhällskunskap
Antal visningar: 1606 st

Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen Karl Marx (1818-1883) och som har utvecklats av andra, däribland Vladimir Lenin (1870-1924), rysk politiker och revolutionär.

Kommunisternas drömsamhälle (utopi) är ett klasslöst samhälle där all egendom ägs gemensamt och fördelas åt var och en...

7.
Historia
Antal visningar: 1563 st

Gustav III (1746-1792) var son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen.

Gustav fick en kulturell uppfostran i fransk anda vilket ledde till att han utvecklade ett starkt intresse för bland annat teater, litteratur och konst.

Gustav intresserade sig tidigt för politik och försökte 1771 skapa ordning i den svenska riksdagen genom att få de två ständigt stridande politiska...

8.
Historia
Antal visningar: 1536 st

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är strävan efter att erövra, kontrollera och exploatera andra områden utanför den egna statens territorier.

Kolonisation har funnits i alla tider ända sedan stora riken började ta form under forntiden och antiken. Men det var i samband med de europeiska upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen...

9.
Historia
Antal visningar: 1323 st

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. Flodkulturer uppkom bland annat i forntidens Mesopotamien (dagens Irak), Egypten, Indien och Kina.

De första kulturerna med skriftspråk uppstod ungefär samtidigt i Mesopotamien och Egypten för omkring 5000 år...

10.
Historia
Antal visningar: 1270 st

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som regent arbetade han oavbrutet med att stärka den svenska kungamakten och centralisera rikets förvaltning. Som kung regerade han därför med hårda nypor och for våldsamt fram bland både inre och yttre fiender.

Som ett led i centraliseringen av den svenska staten lät Gustav Vasa reformera kyrkan...