Om Factlab

Vad är Factlab?

Factlab är ett unikt pedagogiskt verktyg med vars hjälp du som lärare kan presentera mängder med avancerad fakta på ett enkelt och lättåskådligt sätt.

I Factlab kan du själv laborera med fakta. Det är enkelt att göra jämförelser som visar samband och skillnader, till exempel globalt mellan länder, eller nationellt mellan kommuner, counties eller motsvarande. Man kan sedan följa utvecklingen över tidsperioder och presentera resultatet som jämförande tabeller, diagram eller få det visat på kartor.

Sökningen sker i en databas med över 20 miljoner pålitliga fakta om Sverige, Europa och världen. Faktan som presenteras på Factlab är hämtad från och synkroniserad med ett hundratal av världens mest tillförlitliga aktörer för datainsamling (t.ex. WHO, FN och SCB). Allt material är källhänvisat och uppdateras löpande. Man kan när som helst klicka och se vem som samlat in fakta och när det gjordes.

Tänk på att statistik i allmänhet och Factlab i synnerhet inte presenterar några teorier eller slutsatser, bara fakta. Det är upp till Dig att söka, laborera och dra egna slutsatser och då få nytt perspektiv på dina "egna sanningar".

Varför använda Factlab i skolan?

Factlab är en öppen webbresurs (gratis) och ett unikt digitalt verktyg där du kan göra lättöverskådliga statistikbaserade jämförelser av fakta. Det fina är att det är DU som bestämmer vilka fakta som ska jämföras. Genom enkla jämförelser kan du på egen hand ta fram nya kunskaper och se samband som du aldrig hade tänkt på innan. Factlab är på så sätt ett ”revolutionerande” och i allra högsta grad ett pedagogiskt analysverktyg som lämpar sig väldigt bra för både lärare och elever att använda i skolan.

När du är klar med din faktalaboration kan du enkelt exportera ditt resultat till andra program som till exempel Excel om du vill göra egna beräkningar, eller till Word eller Power Point om du vill använda ditt resultat i en uppsats, grupparbete eller avhandling.

Factlab hjälper dig förstå världen på ett nytt och mera intressant sätt.

Mer om hur man använder Factlab i skolan hittar du i några korta handledande filmer som presenteras här på SO-rummet. Här finns också färdiga lektioner som utgår från Factlab.

Vilka står bakom Factlab?

Idén till Factlab har sitt ursprung från Lunds universitet, där forskare och studenter enkelt ville kunna jämföra och se samband mellan olika fakta trots att de var insamlade och lagrade på helt olika ställen och på helt olika sätt. Framtagandet har sedan gjorts av statistiker och IT-entreprenörer i Sverige.

Factlab är idag Malmöbaserat och där sker all utveckling, faktasammanställning och produktion, även för de internationella versionerna.

Metoden att använda statistiskt material i alla dess former från en mängd olika källor och göra detta till ETT format, är egenutvecklad och har eget patent. Factlab använder heller inte de vanliga sökmotorerna på internet utan har utvecklat en egen som snabbt och effektivt söker igenom allt faktamaterial och presenterar det enkelt och pedagogiskt direkt i din webbläsare.

Factlab är en ny tjänst på den svenska marknaden. Att Factlab är helt fritt att användas möjliggörs av CSR (Corporate Social Responsibility), det vill säga företag som tar sitt samhällsansvar och som bryr sig om Sveriges blivande framtid, våra ungdomar, genom att höja kunskapsnivån i den svenska skolan.

SO-rummet är samarbetspartner i Sverige där alla lärare, elever och andra intresserade har fri tillgång till lektionsmaterial och lärarhandledningar som visar hur Factlab kan användas för att höja kunskapen om vår gemensamma omvärld.

Utforska Factlab själv här