Världskoll - har du koll på läget i världen?

av:
Svenska FN-förbundet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Att ha koll på läget i världen handlar inte om att kunna rabbla statistik. Det handlar om att förstå hur utvecklingen har sett ut över tid och varför, vilket nuläget är och vad vi ska uppnå härnäst.

Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att unga i Sverige har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen och framtiden. Många känner inte till den positiva utveckling som skett utan tror att läget i världen är sämre än det faktiskt är.

Svenska FN-förbundet driver projektet Världskoll för att förändra och nyansera den bilden och samtidigt visa på alla framsteg som sker världen över. Med hjälp Världskoll får dina elever bättre koll på läget i världen och hur utvecklingen sett ut, exempel på globala samband och hur allt kopplas till Globala målen för hållbar utveckling!

Lärarhandledningen utgår från webbsidan världskoll.se där eleverna på ett lättillgängligt och interaktivt sätt kan jämföra länder och se global utveckling under FOKUS. Läsa mer om globala samband under TEMA. Samt upptäcka kopplingen till Globala målen runt om på sidan. Där finns statistik och fakta, quiz för att testa sina kunskaper och en sida för dig som lärare med intressanta övningar för att lyfta frågorna i klassrummet.

Lärarhandledningen med övningarna hittar du här

Hemsida:
Publicerad: 01 mars 2018