Världshandeln - en del av globaliseringen

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Vad menas med positiv och negativ globalisering? Syftet med uppgiften är att ge eleverna insyn i hur världshandeln och globaliseringen hänger ihop.

Utgångspunkten är att med hjälp av statistikverktyget factlab visa eleverna hur världshandeln knyter samman världens länder och skapar många positiva ekonomiska förutsättningar för människor runt om i världen. Denna positiva utveckling, som kallas för positiv globalisering, bidrar i sin tur till ökad levnadsstandard, längre medellivslängd och bättre sociala föutsättningar i länder som tidigare varit utvecklingsländer.

Uppgiften ska få eleverna att fundera över hur beroende vi i Sverige och västvärlden är av andra länder och att världshandeln förser oss med viktiga varor som möjliggör vårt dagliga liv. Alltifrån tekniska prylar till matvaror, drivmedel och kläder.

Samtidigt får man inte glömma bort att de ekonomiska skillnaderna fortfarande är stora mellan västvärlden och många andra länder i världen. Multinationella företag utnyttjar låglöneländer och den billiga arbetskraften som finns där för att kunna pressa produktionskostnaderna för sina produkter, produkter som ofta har sin marknad i höginkomstländer. Denna negativa globalisering ger upphov till att människor blir kvar i fattigdom samtidigt som de utnyttjas som billig arbetskraft.

Uppgiften utmynnar i följande fråga: Vilka möjligheter har vi som konsumenter att styra utvecklingen mot en mer rättvis värld där företag tar sitt ekonomiska ansvar gentemot den lågavlönade arbetskraften?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Världshandeln - en del av globaliseringen" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Hemsida:
Relaterade teman:
Relaterade taggar:
Uppdaterad: 05 november 2018
Publicerad: 20 april 2014