Världshandeln - en del av globaliseringen

Vad menas med positiv och negativ globalisering? Syftet med uppgiften är att ge eleverna insyn i hur världshandeln och globaliseringen hänger ihop.
av: Factlab och SO-rummet

Utgångspunkten är att med hjälp av statistikverktyget factlab visa eleverna hur världshandeln knyter samman världens länder och skapar många positiva ekonomiska förutsättningar för människor runt om i världen. Denna positiva utveckling, som kallas för positiv globalisering, bidrar i sin tur till ökad levnadsstandard, längre medellivslängd och bättre sociala föutsättningar i länder som tidigare varit utvecklingsländer.

Uppgiften ska få eleverna att fundera över hur beroende vi i Sverige och västvärlden är av andra länder och att världshandeln förser oss med viktiga varor som möjliggör vårt dagliga liv. Alltifrån tekniska prylar till matvaror, drivmedel och kläder.

Samtidigt får man inte glömma bort att de ekonomiska skillnaderna fortfarande är stora mellan västvärlden och många andra länder i världen. Multinationella företag utnyttjar låglöneländer och den billiga arbetskraften som finns där för att kunna pressa produktionskostnaderna för sina produkter, produkter som ofta har sin marknad i höginkomstländer. Denna negativa globalisering ger upphov till att människor blir kvar i fattigdom samtidigt som de utnyttjas som billig arbetskraft.

Uppgiften utmynnar i följande fråga: Vilka möjligheter har vi som konsumenter att styra utvecklingen mot en mer rättvis värld där företag tar sitt ekonomiska ansvar gentemot den lågavlönade arbetskraften?

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Världshandeln - en del av globaliseringen" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i hi, re och sh.

Webbplats:
Uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 20 april 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i...

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Relaterade taggar

Factlab

Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet. Syftet är att ge...

Liknande artiklar

M

Påskön - en historia om miljöförstöring och överexploatering av naturresurser

Omkring år 1200 anlände en grupp människor från Polynesien till en obebodd ö långt ute i sydöstra...

M

Naturens rättigheter

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv....

M

Coca-Colas historia

Det finns inget mer amerikanskt än Coca-Cola, samtidigt som det är en internationell dryck. Den har...

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Aktier och aktiehandel

av: Mattias Axelsson
2021-01-31

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om aktier, aktiehandel och blankning.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Enkla fakta om konsumenträtt

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar konsumenträtt. Begrepp som nämns är bl.a. öppet köp, garanti, bytesrätt, reklamationsrätt och ångerrätt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Brexit

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-08-31

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Brexit - folkomröstningen som ägde rum i Storbritannien i juni 2016 om att lämna den Europeiska Unionen. Vilka konsekvenser kan Brexit få för Storbritannien och EU?

+ Lyssna

ANNONS