Världen är inte som vi tror, del 2: Fattigdom och rikedom

av:
Factlab och SO-rummet
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.

Med hjälp av statistikverktyget factlab ska vi visa eleverna att det finns enorma ekonomiska skillnader mellan befolkningen i de rikaste och fattigaste länderna i världen, men att dessa skillnader även går att se inom de fattiga länderna.

Även i de fattiga länderna finns det en rik befolkning som drar nytta av de ekonomiska aspekterna av globaliseringen. Vad uppgiften kommer att visa är att de fattiga ländernas situation inte beror på bristen på naturresurser. För att nämna ett exempel så har ett land som Kongo Kinshasa bland världens lägsta BNP per capita, samtidigt som landet är mycket rikt på naturresurser.

Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11.

Här kan du ladda ner materialet "Världen är inte som vi tror, del 2: Fattigdom & rikedom" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här

Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Pedagog: Carl-Henrik Larsson, gymnasielärare i historia, religionskunskap och SO.

Hemsida:
Uppdaterad: 05 oktober 2018
Publicerad: 26 februari 2014