Varför handlar vi med omvärlden?

av:
Kommerskollegium
målgrupp: Gymnasiet
Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du i det här materialet, anpassat för gymnasieskolan. Skriften innehåller också lättillgänglig information om bland annat EU:s inre marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i världsekonomin och handelns påverkan på miljön.

Materialet har tagits fram av Kommerskollegium – Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik – och har som mål att öka förståelsen om internationell handel och förklara varför handelsfrågorna är så viktiga för oss alla.

Här hittar du studiehäftet "Varför handlar vi med omvärlden?"

Till skriften finns även en lärarhandledning med ett antal övningsuppgifter att använda i undervisningen.

Som ett ytterligare komplement tar Kommerskollegium emot studiebesök där en skräddarsydd föreläsning om handel ges. För mer information kommerskollegium@kommers.se

Publicerad: 11 december 2017