Välkommen till min plats - temaarbete år 4-6

av:
Stockholmskällan
målgrupp: Mellanstadiet
Dela er lokalhistoria och bli en del av framtidens historia. Välkommen till min plats utgår från bekanta platser i skolans närområde.

Utifrån en platserna arbetar eleverna med nutid, dåtid och framtid samt delar sina berättelser och texter på öppna webbplattformar som uppslagsverket Wikimini och berättarsidan Platser.

Välkommen till min plats tar avstamp i tre utgångspunkter:

  • Historiemedvetande - att utforska en välbekant plats utifrån nutid, dåtid och framtid.
  • Språk - att använda sig av olika genrer (facktext, berättande text och argumenterande text) och olika framställningssätt (muntlig och skriftlig framställning och kombinationen text och bild).
  • Att dela med sig av sina kunskaper i digitala plattformar som når utanför klassrummets väggar och blir en del av en kollektiv kunskapsuppbyggnad.

Här hittar du materialet Välkommen till min plats

Relaterade teman:
Uppdaterad: 08 augusti 2018
Publicerad: 08 augusti 2018

Liknande lärarmaterial 48 st

Sidor