Utbildningsmaterial om Sveriges försvar

av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Materialet beskriver hur Sveriges försvar är uppbyggt och vilka uppgifter Försvarsmakten har. Materialet tar även upp vad beredskapsunderlaget är, frivilligorganisationer samt hemvärnets roll och uppgift.

I takt med att världen förändras, förändras också försvarsbehovet. Sveriges försvar reformeras till ett flexibelt insatsförsvar som kan delta där det bäst behövs, inte minst vid internationella insatser.

Med hjälp av det här materialet kan eleverna arbeta med frågor som:

- Hur Sveriges försvar är uppbyggt och vilka uppgifter Försvarsmakten har.

- Vad som gäller för landets 18-åringar – Beredskapsunderlaget.

- Försvarets frivilligorganisationer.

- Hemvärnets roll och uppgifter.

I handledningen finns tips på övningar och diskussionsfrågor samt information om var mer fakta kan hämtas.

Här hittar du allt utbildningsmaterial om Försvaret.
 

Relaterade teman:
Publicerad: 15 september 2013