Uppslaget: Vinst

av:
Svenskt Näringsliv
målgrupp: Gymnasiet
Vad är vinst? Uppslaget Vinst beskriver vinstens betydelse för att företag ska skapas och växa. Synen på vinst har varierat genom historien, från antikens blomstrande handel till Adam Smith och Karl Marx. Idag kan vinst ses som ett mått på framgång inom välfungerande företag.

I texterna diskuteras begrepp som risk och förlust och vikten av konkurrens i en fungerande marknadsekonomi. Eleverna får en inblick i företagandets villkor och förutsättningar i ett historiskt samt dagsaktuellt perspektiv.

Uppslaget är en serie publikationer som tar upp viktiga samhällsfrågor på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Skriften är främst riktad till gymnasiet och passar utmärkt som komplement i undervisningen eller som ett inspirerande diskussionsmaterial.

Till varje version av Uppslaget finns instuderingsfrågor och diskussionsfrågor vilket gör att texterna lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp.

Beställ eller ladda ner Uppslaget Vinst
Materialet är kostnadsfritt och går bra att beställa i klassuppsättningar. Materialet finns även att ladda ner som PDF och som app för Android och IOS.

Ladda ner PDF med tillhörande instuderingsfrågor

Relaterade teman:
Publicerad: 31 juli 2014