Uppslaget: Migration och integration

av:
Svenskt Näringsliv
målgrupp: Gymnasiet
Vilka möjligheter och utmaningar för migrationen med sig? Uppslaget Migration och Integration beskriver hur migrationen till Sverige ser ut, vilka regler som gäller för personer som söker sig till Sverige, och hur integrationen i samhället fungerar.

Texterna berör etableringen på arbetsmarknaden, tidigare flyktingströmmar och migrationens ekonomi. Eleverna får en genomgång av migrationens historia, från de första människornas folkvandring till 1800-talets migrationsströmmar över Atlanten, och en aktuell analys av hur integrationen i samhället fungerar idag.

Uppslaget är en serie publikationer som tar upp viktiga samhällsfrågor på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Skriften är främst riktad till gymnasiet och passar utmärkt som komplement i undervisningen eller som ett inspirerande diskussionsmaterial.

Till varje version av Uppslaget finns instuderingsfrågor och diskussionsfrågor vilket gör att texterna lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp.

Beställ eller ladda ner Uppslaget Migration och integration
Materialet är kostnadsfritt och går bra att beställa i klassuppsättningar. Materialet finns även att ladda ner som PDF och som app för Android och IOS.
Ladda ner PDF med tillhörande instuderingsfrågor

Publicerad: 17 april 2016

Liknande lärarmaterial 48 st

av:
Swedfund
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv

Sidor