Ung och extrem - om våldsbejakande vänsterextremism

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Författaren skriver om den vänsterautonoma rörelsen i stort. Alltså inte bara om våldsbejakande vänsterextremism. Lär dig mer om historien och vilka nätverk som finns i Sverige i dag.

Skriften tar upp budskap inom ideologin och hur konflikter mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande grupperingar lett till att den vänsterautonoma miljön blivit mindre våldsinriktad.

Författaren lyfter former för politiskt deltagande som är uppmuntrande, och där unga kan se att deras handlingar får resultat, som en förebyggande åtgärd. Skriften tar också upp genus och hur man ser på kön i den vänsterautonoma rörelsen.

Materialet riktar sig i första hand till lärare och passar både som introduktion och fördjupning inom ämnet.

Här hittar du skriften "Ung och extrem – om våldsbejakande vänsterextremism"

Obs! Nedan finns länkar till kompletterande material i form av podcast och en skrift om vad unga tänker om extremism:

Publicerad: 02 oktober 2016

Liknande lärarmaterial 50 st

av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Forum för levande historia
av:
Kommerskollegium

Sidor