Ung och extrem - om våldsbejakande högerextremism

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Skriften beskriver hur våldsbejakande högerextremism ser ut i det samtida Sverige. Författaren gör en historiskt tillbakablick, belyser internationella kopplingar, symboler och idéer.

Inom nationalistiska ideologier har det länge funnits idealbilder om hur män och kvinnor ska vara. Kärnfamiljens betydelse betonas och att uppfostra nationens barn har betraktats som viktigt för att den ska överleva.

Översikten beskriver också hur högerextrema krafter utnyttjat internet och analyserar, ur ett genusperspektiv, varför unga, och då speciellt unga män, attraheras av högerextremism.

Materialet riktar sig i första hand till lärare och passar både som introduktion och fördjupning inom ämnet. Du hittar också tips om en kunskapsbank som kan vara användbar om du vill utmana rasistiska och intoleranta idéer.

Här hittar du skriften "Ung och extrem – om våldsbejakande högerextremism"

Obs! Nedan finns länkar till kompletterande material i form av podcast och en skrift om vad unga tänker om extremism:

Relaterade taggar:
Publicerad: 02 oktober 2016

Liknande lärarmaterial 45 st

av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)

Sidor