Tio lektioner om globala målen

av:
UNICEF Sverige
målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet
Skolmaterial från UNICEF Sverige där du och dina elever i tio fristående lektioner kan arbeta med frågor kring de globala målen och vad de betyder för oss i Sverige.

I det här materialet får ni lära er mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Materialet fokuserar på de mål som har en särskilt tydlig koppling till barns rättigheter och kopplar därför ihop målen och barnkonventionen.

Lektionsmaterialet består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv.

Lektionsmaterialet är riktat till både högstadiet och mellanstadiet och kan användas inom ämnen som samhällskunskap, svenska, biologi och teknik.

Här kan du ladda ner materialet som PDF (2,3 MB)

Hemsida:
Uppdaterad: 26 september 2018
Publicerad: 08 september 2018