Sverige i siffror - för lärare och elever

av:
Statistiska centralbyrån
målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Med hjälp av det här lärarmaterialet ger du eleverna möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av aktuell statistik.

Sverige i siffror innehåller statistik om det svenska samhället, baserat på behoven i kursplanen för samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Det ger dig som lärare möjlighet att erbjuda dina elever verktyg att själva hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang.

Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera.

Gå till avsnittet Sverige i siffror

Ladda ner lärarhandledning för mellanstadiet (pdf)

Ladda ner lärarhandledning för högstadiet (pdf)

Ladda ner lärarhandledning för gymnasiet (pdf)

Här kan du beställa Sverige i siffror – den tryckta varianten.
Beställningsformulär för trycksaken

Publicerad: 18 februari 2016

Liknande lärarmaterial 52 st

Sidor